Ομάδες Ψυχοθεραπείας

Ομάδες Ψυχοθεραπείας για Ενήλικες με Αυτισμό

Η ομάδα ψυχοθεραπείας δίνει έμφαση στην έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, αλλά και στην αλληλεπίδραση των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτήν, μέσα από την στήριξη, ανατροφοδότηση και σύνδεση που παρέχει το ένα μέλος προς το άλλο.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία ακολουθεί ένα γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο. Το μοντέλο βασίζεται πάνω στη λογική πως ο τρόπος που σκέφτεται κάποιος, επηρεάζει τον τρόπο που νιώθει, ο οποίος με την σειρά του επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρεται/αντιδράει. Είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος τον τρόπο που νιώθει, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται. Έτσι μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις, οι σκέψεις των μελών μπαίνουν σε μία ομαδική διεργασία ελέγχου και επαναξιολόγησης που βοηθούν το άτομο να ελέγξει την ορθότητα των σκέψεών του και να τις επαναπροσδιορίσει συμβάλλοντας ακολούθως και στην βελτίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής του κατάστασης.

Τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού λόγω του ότι από πολύ νωρίς έπρεπε να μάθουν να προσαρμόζονται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ήταν και δεν είναι έτοιμος να τους ενσωματώσει ισότιμα και αστιγμάτιστα, πολλές φορές παρουσιάζουν κοινωνικό και γενικευμένο άγχος, στοιχεία κατάθλιψης αλλά και στοιχεία κοινωνικής απόσυρσης και απομόνωσης. Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

Η ομαδική ψυχοθεραπεία βοηθά τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν να συνειδητοποιήσουν πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν είναι μόνο δικά τους, αλλά και πως άλλα άτομα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Έτσι η ομαδική ψυχοθεραπεία μειώνει την απομόνωση ενώ παράλληλα ενισχύει την αίσθηση ότι όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, δεν είμαι μόνος μου σε αυτό.

Παράλληλα, η ομαδική θεραπεία βοηθά τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν να μάθουν να συσχετίζονται με τους άλλους με υγιείς και κοινωνικά λειτουργικούς τρόπους. Επίσης πρέπει να επισημανθεί πως η ομαδική θεραπεία προσφέρει ένα «δίχτυ προστασίας». Ειδικότερα μέσα από την ομάδα τα μέλη εξασκούν κοινωνικές δεξιότητες που τους δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να διαχειριστούν καταστάσεις και προκλήσεις της ζωής. Τέλος, μέσα στην ομάδα “δουλεύονται” συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως τη διαχείριση θυμού, άγχους και κοινωνικών φοβιών.

Οι συναντήσεις

Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά την εβδομάδα στο χώρο μας (Φλέμινγκ 24 – 15123 Μαρούσι) και έχουν διάρκεια 60 λεπτών.

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα εξ αποστάσεως. Δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που ζουν εκτός Αττικής και τους είναι δύσκολο να μεταβούν στο κέντρο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προγραμμάτων κ.Μιχάλη Μάγκο στο 694 2557908

ή στείλτε μας email στο info@autisminadults.org.gr

Είπαν για το πρόγραμμα

Πολλές φορές νιώθεις μόνος σου σε σχέση με τον αυτισμό. Η ομάδα σε βοηθάει με αυτό. Επίσης υπάρχει κατανόηση των θεμάτων σου. (Δήμητρα, 24)

Η ομάδα με βοηθάει στο κοινωνικό κομμάτι. Τα παιδιά εδώ δείχνουν ένα ενδιαφέρον για τα θέματα σου. Έχουμε σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε καλά παιδιά! (Παναγιώτης, 23)

Η ομάδα ψυχοθεραπείας μου προσφέρει κοινωνικοποίηση. Συζητάμε για κοινά, αλλά και για ασυνήθιστα προβλήματα και λύσεις. (Στέφανος, 30)

Η ομάδα προσφέρει μοίρασμα.(Νίκη, 26)

Μέσα στην ομάδα, μπορώ να πω πράγματα που με νευριάζουν. (Μαρία, 25)

Η ομάδα ψυχοθεραπείας μου δίνει ευκαιρίες να βγαίνω. Είναι ένας ασφαλές χώρος να πω πράγματα σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον. It’s like a lifeline . (Κωνσταντίνος 22)