Αυτισμός Ενηλίκων Υψηλής Λειτουργικότητας

Contact us

Program Manager

Dr. Katigo Hatzipateras-Giannoulis

Contact Manager

Michael Magos.

+30 694 2557908

In case of emergency call.

Meeting space

24 Fleming str, 15123, Maroussi (near Hygeia hospital)
Athens, Greece